strzałka do góry

ZGODA NA PRZETWARZANIE

Polityka prywatności i cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w  urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest PartnersPol Group Sp. z o.o. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W ramach Serwisu stosowane są „stałe” (persistent cookies) pliki cookies. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu PartnersPol stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • __utmz  - Trwałe  -  Przechowuje informacje o tym, skąd trafił do nas użytkownik  (Google Analytics)
 • __utma  - Trwałe  -  Przechowuje informacje o ilości wyświetleń dla danego użytkownika (Google Analytics)
 • __utmb  - Trwałe  -  Przechowują czas wizyty/przebywania na stronie(Google Analytics)
 • __utmc  - Sesyjne  -  Przechowują czas wizyty/przebywania na stronie (Google Analytics)

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) zwanego dalej „RODO”, informuje się, że Administratorem danych osobowych jest właściwa, wymieniona niżej, powiązana biznesowo Spółka, odpowiednio do podjętych przez nie ustaleń w zakresie celów i sposobów przetwarzania danych osobowych.

Administrator może pozyskiwać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, stanowisko, firma, adres email oraz nr telefonu. Dane osobowe będą przetwarzane za zgodą osoby podającej swoje dane zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a RODO oraz udostępniane Spółkom zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji zapytań kierowanych do Spółek w zakresie zagadnień i usług oferowanych na stronie www.partnerspol.pl, za pomocą dedykowanych Formularzy w zakładce STREFA KLIENTA. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne, aby udzielić odpowiedzi na zadane pytania. Przekazywanie danych nie stanowi zagrożeń dla wolności i prywatności osób, ponieważ konieczność ich udostępnienia jest niezbędna w celu przygotowania odpowiedzi, a osoby zadające zapytania są zainteresowane uzyskaniem odpowiedzi.

Niżej wymienione Spółki powiązane biznesowo i własnościowo, wspólnie uzgodniły cele i sposoby przetwarzania danych, zgodnie z art. 26 ust. 1 RODO:

 1. Partners Sp. z o.o. KRS: 0000116152, NIP: 952-13-94-590, z siedzibą w Warszawie; 02-232 Warszawa ul. Łopuszanska 84;
 2. Partners Team Sp. z o.o. KRS: 0000557190, NIP: 8341883418 z siedzibą w Łowiczu, Katarzynów 17, 99-400 Łowicz, woj. Łódzkie;
 3. Partnerspol Sp. z o.o. KRS: 0000116947, NIP: 5251621995; z siedzibą w Warszawie, 02-232 Warszawa ul. Łopuszanska 84;
 4. PartnersPol Group Sp. z o.o. z siedzibą główną, 02-232 Warszawa ul. Łopuszanska 84;
 5. Partners Log Sp. z o.o. KRS: 0000609255, NIP: 522-30-58-476, z siedzibą w Warszawie; 02-232 Warszawa ul. Łopuszanska 84
 6. MP Group Sp. z o.o. KRS: 0000072538, NIP 8951726054, z siedzibą w Warszawie, 02-232 Warszawa ul. Łopuszanska 84;
 7. Seenergy Sp. z o.o. KRS 0000520199, NIP: 522-30-17-939, z siedzibą w Warszawie, 02-232 Warszawa ul. Łopuszanska 84;
 8. Insieme Sp. z o.o. NIP: 522-309-64-88; KRS: 0000688006, z siedzibą w Warszawie, 02-232 Warszawa ul. Łopuszanska 84;
 9. Luxury Distribution Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie: 02-232 Warszawa ul. Łopuszanska 84;
 10. Luxury Fashion Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 177, 02-231 Warszawa, NIP 522-30-03-618;
 11. Don Caruso Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-232 Warszawa ul. Łopuszanska 84;
 12. Mondial Vending Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 020232 Warszawa ul Łopuszańska 84.
 13. Bossi&Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000690459, NIP 522-30-98-375; 02-232 Warszawa, ul. Łopuszańska 84;
 14. EnerGaia Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000506189, NIP 522-30-14-728; 02-232 Warszawa, ul. Łopuszańska 84.

W celu realizacji wspólnych uzgodnień ww. Spółki w ustalonych celach mogą udostępniać wzajemnie pozyskiwane dane osobowe. Jednak to udostępnianie spełnia wymaganie niezbędności przetwarzania. Podstawą udostępniania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, wynikający z potrzeb biznesowych, którymi są odpowiedzi na pytania złożone przez potencjalnego Klienta zainteresowanego ofertą Spółek przedstawianą na stronie internetowej.

Przyjmuje się, że dane osobowe pozyskane na wspomianym FORMULARZU z zakładki STREFA KLIENTA będą weryfikowane w zakresie zasadności dalszego przetwarzania po okresie 12 mies. bezczynności tej osoby w zakresie korzystania z kontaktów biznesowych do ww. Administratorów.

Przez zakładkę KARIERA będą pozyskiwane dane osobowe kandydatów do pracy w Spółkach. Dane te będą przetwarzane przez Spółkę Partners Team Sp. z o.o. z siedzibą w Łowiczu (adres: 99-400 Łowicz ul. Katarzynów 17), zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a RODO wyłącznie w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych. Podane dane osobowe będą udostępniane powiązanym biznesowo Spółkom, które przyjęły omawiane już ustalenia w zakresie współadministrowania danymi osobowymi zgodnie z art. 26 ust. 1 RODO, w celu oceny przydatności kandydata do realizacji zadań właściwej Spółki.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; przeniesienia danych osobowych; cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przetwarzane dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji

.

W zakresie zagadnień ochrony danych osobowych przetwarzanych w Spółkach można zadawać pytania elektronicznie za pośrednictwem adresu mailowego IOD@partnerspol.pl.