strzałka do góry

ZGODA NA PRZETWARZANIE

Polityka prywatności i cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w  urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest PartnersPol Group Sp. z o.o. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W ramach Serwisu stosowane są „stałe” (persistent cookies) pliki cookies. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu PartnersPol stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • __utmz  - Trwałe  -  Przechowuje informacje o tym, skąd trafił do nas użytkownik  (Google Analytics)
 • __utma  - Trwałe  -  Przechowuje informacje o ilości wyświetleń dla danego użytkownika (Google Analytics)
 • __utmb  - Trwałe  -  Przechowują czas wizyty/przebywania na stronie(Google Analytics)
 • __utmc  - Sesyjne  -  Przechowują czas wizyty/przebywania na stronie (Google Analytics)

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r. poz. 922), a od dnia 25 maja 2018 r. zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) zwanego dalej „RODO”, informuje się, że administratorem danych osobowych jest odpowiednio wymieniona niżej powiązana biznesowo spółka, spośród wymienionych mających swoją siedzibę w Warszawie, adres: (02-232 Warszawa ul. Łopuszanska 84), odpowiednio do podjętych przez nie ustaleń w zakresie celów i sposobów przetwarzania danych osobowych.

Administrator danych może pozyskiwać dane osobowe w celu przekazania odpowiedzi, na pytania zadane przez formularz, na zadane pytania przez osoby, które podały dane osobowe: imię, nazwisko, stanowisko, firma, adres email, nr telefonu.

Dane osobowe będą pozyskane i przetwarzane za zgodą osoby podającej swoje dane zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a RODO w celu realizacji zapytań kierowanych w zakresie zagadnień i usług oferowanych na stronie www.partnerspol.pl za pomocą dedykowanych Formularzy w zakładce STREFA KLIENTA. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne aby udzielić odpowiedzi na zadane pytania. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji odpowiedzi i udostępniane nieżej wymienionym odpowiednio do ich kompetencji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przekazywanie danych nie stanowi zagrożeń dla wolności i prywatności osób, ponieważ konieczność ich udostępnienia jest niezbędna w celu przygotowania odpowiedzi a osoby zadające zapytania są zainteresowane udzieleniem odpowiedzi.

Niżej wymienione spółki powiązane biznesowo i własnościowo wspólnie uzgodniły cele i sposoby przetwarzania pozyskiwanych przez nie danych, zgodnie z art. 26 ust. 1 RODO.

 1. Partners Sp. z o.o. KRS: 0000116152, NIP: 952-13-94-590, z siedzibą w Warszawie; 02-232 Warszawa ul. Łopuszanska 84;
 2. Partners Team Sp. z o.o. KRS: 0000557190, NIP: 8341883418 z siedzibą w Łowiczu, Katarzynów 17, 99-400 Łowicz, woj. Łódzkie;
 3. Partnerspol Sp. z o.o. KRS: 0000116947, NIP: 5251621995; z siedzibą w Warszawie, 02-232 Warszawa ul. Łopuszanska 84;
 4. PartnersPol Group Sp. z o.o. z siedzibą główną, 02-232 Warszawa ul. Łopuszanska 84;
 5. Partners Log Sp. z o.o. KRS: 0000609255, NIP: 522-30-58-476, z siedzibą w Warszawie; 02-232 Warszawa ul. Łopuszanska 84
 6. MP Group Sp. z o.o. KRS: 0000072538, NIP 8951726054, z siedzibą w Warszawie, 02-232 Warszawa ul. Łopuszanska 84;
 7. Seenergy Sp. z o.o. KRS 0000520199, NIP: 522-30-17-939, z siedzibą w Warszawie, 02-232 Warszawa ul. Łopuszanska 84;
 8. Insieme Sp. z o.o. NIP: 522-309-64-88; KRS: 0000688006, z siedzibą w Warszawie, 02-232 Warszawa ul. Łopuszanska 84;
 9. Luxury Distribution Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie: 02-232 Warszawa ul. Łopuszanska 84;
 10. Luxury Fashion Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 177, 02-231 Warszawa, NIP 522-30-03-618;
 11. Don Caruso Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-232 Warszawa ul. Łopuszanska 84;
 12. Mondial Vending Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 020232 Warszawa ul Łopuszańska 84.

W celu realizacji wspólnych uzgodnień ww. spółki w ustalonych celach mogą mogą udostępniać wzajemnie pozyskiwane dane osobowe. Jednak to udostępnianie spełnia wymaganie niezbędności przetwarzania. Podstawą udostępniania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora wynikający z potrzeb biznesowych, którymi są odpowiedzi na pytania złożone przez potencjalnego Klienta zainteresowanego ofertą spółek przedstawianą na stronie internetowej.

Osoba podająca dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji pytania, czy oferty złożonych poprzez stronę internetową.

Osoba podająca dane ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Okres przetwarzania danych osobowych osób kandydatów w celach rekrutacyjnych do spółekwskazanych na tej stronie wynosi 6 miesięcy licząc od dnia ich pozyskania danych osobowych.

Przyjmuje się że dane osobowe pozyskane na wspomianym FORMULARZU STREFA KLIENTA będą weryfikowane w zakresie ich zasadności dalszego przetwarzania po okresie 6 mies. bezczynności tej osoby w zakresie korzystania z kontaktów biznesowych ww. Administratorów.

Cofnięcie zgody, czy zadanie pytania dotyczącego przetwarzania pozyskanych danych osobowych może nastąpić w dowolnej formie, w tym za pośrednictwem adresu mailowego IOD@partnerspol.pl po 25 maja 2018.