strzałka do góry

Firma / Kariera

Szukasz pracy? Dołącz do PartnersPol Group.

Gwarantujemy:

  • stabilne warunki zatrudnienia;
  • pracę w międzynarodowym środowisku;
  • możliwości rozwoju.

Proces rekrutacji

Etap I
Analiza i selekcja CV.

Etap II
Wstępna rozmowa kwalifikacyjna / Wypełnienia formularza rekrutacyjnego.

Etap III
Drugi etap rozmowy kwalifikacyjnej.

Etap IV
Informacja zwrotna.


Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z działem HR PartnersPol Group: rekrutacja@partnerspol.pl

Osoby składające oferty pracy za pośrednictwem zakładki „KARIERA” zobowiązane są dołączyć następujące oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w ofertach nadsyłanych na adres rekrutacja@partnerspol.pl :

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Spółkę Partners Team Sp. z o. o. dla celów rekrutacyjnych na wolne stanowiska pracy w Spółkach wskazanych na stronie www.partnerspol.pl, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119), zwanego RODO, a także wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych powiązanym biznesowo Spółkom, które przyjęły wspólne ustalenia w zakresie celów i sposób przetwarzania danych zgodnie z art. 26 RODO w celu znalezienia właściwej oferty pracy dla mnie.”

Osoby składające oferty pracy winny zapoznać się z informacjami Administratora wymaganymi art. 13 RODO. Są one zawarte są w Polityce Prywatności i Cookies.

Jeżeli aplikacje nie będą zawierały powyższego oświadczenia zgody, nie będą rozpatrywane. Będą one niezwłocznie niszczone.