strzałka do góry

Firma / Kariera

Szukasz pracy? Dołącz do PartnersPol Group.

Gwarantujemy:

  • stabilne warunki zatrudnienia;
  • pracę w międzynarodowym środowisku;
  • możliwości rozwoju.

Proces rekrutacji

Etap I
Analiza i selekcja CV.

Etap II
Wstępna rozmowa kwalifikacyjna / Wypełnienia formularza rekrutacyjnego.

Etap III
Drugi etap rozmowy kwalifikacyjnej.

Etap IV
Informacja zwrotna.


Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z działem HR PartnersPol Group: rekrutacja@partnerspol.pl

Wysyłająć CV wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez spółkę Partners Team Sp. z o. o. dla celów rekrutacyjnych na wolne stanowiska pracy w spółkach wskazanych na stronie www.partnerspol.pl , zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119), zwanego RODO, a także wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych powiązanym biznesowo spółkom, które przyjęły wspólne ustalenia w zakresie celów i sposób przetwarzania danych zgodnie z art. 26 RODO w celu znalezienia właściwej oferty pracy dla mnie.”.

„Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r. poz. 922) zwanej dalej „UODO”, a od dnia 25 maja 2018 r. zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej „RODO”, informuję, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest spółka Partners Team Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Łopuszańska 84, 02-232 Warszawa).

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO wyłącznie w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych. Dane te będą udostępniane pozostałym spółkom w celu znalezienia właściwej oferty pracy, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 5) ustawy o ochronie danych osobowych a od 25 maja 2018 r. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; przeniesienia danych osobowych; cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przetwarzane dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Podane dane osobowe będą udostępniane powiązanym biznesowo spółkom, które przyjęły ustalenia w zakresie współadministrowania danymi osobowymi zgodnie z art. 26 RODO, w celu oceny przydatności kandydata do realizacji zadań właściwej spółki. a o których mowa w polityce prywatności zamieszczonej na stronie www.partnerspol.pl. Informacje Administratora wymagane art. 13 RODO zawarte są również w Polityce Prywatności.