strzałka do góry

Strefa klienta


Transport Międzynarodowy
Logistyka Zintegrowana Doradztwo
Transport Krajowy
Co-packing
Magazynowanie
Inne

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez administratora danych, spółkę Partnerspol Group. z Sp. z o. o. oraz udostępnianie właściwym spółkom z wykazu podanego w Polityce Prywatności, z siedzibą w Warszawie, 02-232 Warszawa, ul. Łopuszańska 84 w celu odpowiedzi na zadane pytanie, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do przekazania odpowiedzi na zadane pytanie, czy też zaoferowania informacji o usługach spółek. Mam prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informacje Administratora wymagane art. 13 RODO zawarte są również w Polityce Prywatności.
 Wyrażam zgodę na prowadzenie korespondencji w wymienionych celach drogą elektroniczną z wykorzystaniem wskazanych kanałów komunikacyjnych, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030, 1579).
 Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefonów) dla celów marketingu bezpośredniego, bez uprzedniej zgody abonenta lub użytkownika końcowego zgodnie z przepisami Prawa telekomunikacyjnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.).
Dokumenty do pobrania: